Lumereis
4
3
Last-Time
Lumereis
Last-Time

Players in the match

Lumereis

Capitaines: Thib
Thib
No information on this player
Lazlow
No information on this player
Poyo
No information on this player
Ralli
No information on this player
Fyra
No information on this player

Last-Time

Capitaines: Pagnaaa, astro
Pagnaaa
No information on this player
astro
No information on this player
Eco
No information on this player
Rainbox
No information on this player
Lukova
No information on this player
Funny
No information on this player